Een vereniging kan niet zonder mensen die zich wat extra inzetten voor de verening.

Vrijwilligers die als bestuur de dagelijks gang van zaken organiseren.

Het bestuur van Ons Genoegen bestaat uit:
Voorzitter:

Jeroen Schinkel

Secretaris:

Jurgen Mekers

Penningmeester:

Nancy Sluiter

Bestuurslid:

Moniek Messing